Alle stappen bij een all-on-4/6

Uit welke stappen bestaat de all on 4/6 behandeling?

Intake all on 4/6 De tandarts implantoloog beijkt met u of de all-on-4/6 voor u de oplossing kan zijn. Er wordt dan ook een prijsopgve gemaakt. U start pas met de behandeling als het technisch haalbaar is en als u akkoord bent met de begroting, die we afgeven. We informeren u ook vooraf over de risico’s van de behandeling. En we vragen u – als blijk van uw geïnformeerde toestemming – ook voorafgaand aan de behandeling een informed consent formulier te tekenen. Een implantaat plaatsen is een operatie. En ook al zijn onze tandarts –implantologen nog zo ervaren, er bestaat altijd een risico op afstoting. De belangrijkste factoren daarbij zijn uw leefgewoonten (risico factoren zijn: roken, (teveel) alcohol, bepaalde medicijnen, mondhygiëne, algehele ongezonde leefstijl). Vanzelfsprekend vult u ook een medische anamnese in, die medebepalend is voor de haalbaarheid. Sommige tandarts-implantologen voeren een bacterieel onderzoek uit. Bij Bogaard Kliniek wordt gewerkt met tandarts-implantologen die zijn opgeleid aan het ACTA en ook volgens die protocollen werken. De meerwaarde van dergelijk onderzoek is er niet, het werkt alleen maar kostenverhogend. Bij het implanteren van de (betande) kaak is natuurlijk wel een voorwaarde dat de algehele mondgezondheid goed is en geen ontstekingen in de mond aanwezig zijn ten tijde van het implanteren. 3 D scan Op basis van de begroting heeft u besloten voor een all on 4/6 te kiezen. U bent akkoord met de begroting. U heeft de informed consent getekend en de medische anamnese ingevuld. We maken met u een afspraak voor het vervolg. De eerste stap is dan een 3D scan van de mond en kaak. Dan wordt gekeken naar de bothoeveelheid en op basis van deze scan wordt dikte en de implantaten en de stand van de implantaten bepaald. Er wordt een afdruk gemaakt van uw kaken, al dan niet betand. De voorbeeld modellen van de all on 4/6 constructie hebben worden u nogmaals getoond. Dan ziet u hoe het er uitgaat zien. Hoe sluit het tandvlees aan op de constructie? Welke vorm tanden en kiezen wenst u? Welke kleur?  En ook bepaalt u in samenspraak met de tandarts-implantoloog hoe de tanden op rij komen te staan. Eventueel extractie In sommige gevallen kunnen tijdens het extraheren direct de implantaten en zelfs de tijdelijke brug worden geplaatst. Om onnodige risico’s te vooromen, doen we dat niet altijd. Een all on 4/6 in 1 dag is dus zeker niet altijd haalbaar. De hoeveelheid bot en de kwaliteit van het bot zijn hierbij onder meer bepalend. Na de extractie Na de extractie krijgt u direct uw tijdelijke prothese mee (als niet direct geïmplementeerd kon worden na extractie en de – tijdelijke – all on 4/6 niet direct geplaatst kan worden). Soms vindt tussentijds nog een controle plaats op de snelheid van de wondgenezing. De wonden moeten ongeveer 6 – 8 weken herstellen. Implanteren Als de wonden genezen zijn, dan worden de implantaten met behulp van mallen geplaats. Deze mallen zijn gemaakt aan de hand van de 3D foto’s en zorgen ervoor dat de plaatsing van de implantaten heel precies gebeurt. De mallen worden ook weer gebruikt voor het vervaardigen van de all on 4/6 constructie. Zo wordt een perfecte aansluiting van implantaten op de all on 4/6 constructie geoptimaliseerd. Ook hier geldt weer dat in sommige gevallen de implantaten direct belast kunnen worden met de (tijdelijke) all on 4/6 constructie. Bot dichtheid en kwaliteit zijn medebepalend voor de haalbaarheid. Abutment operatie In het geval besloten is om de all on/4 reconstructie niet direct na het implanteren te plaatsen komt u na 2 tot 3 maanden terug om de implantaten vrij te leggen en de abutments te plaatsen. De abutments zijn de verbindingsonderdelen tussen het implantaat en de all on 4/6 constructie. Afdruk maken Twee weken nadat de abutmenst zijn geplaatst kan dan een afdruk van uw mond worden gemaakt ten behoeve van de all on/4 reconstructie. Plaatsen tijdelijke all on 4/6 reconstructie Ongeveer 2 weken nadat de afdruk is gemaakt gaan we de tijdelijke all on 4/6 constructie plaatsten. Dit is ook een pasfase. U ziet de kleur en de stand van de tanden en kiezen. Er wordt gekeken naar de technische optimalisatie. In deze fase kunnen nog aanpassingen worden gedaan binnen de technisch haalbare marges. Definitieve brug Na ongeveer 2 weken kunnen we uw definitieve all on 4/6 reconstructie plaatsen! U heeft dan nieuwe vaste tanden en kiezen van een heel hoogwaardig composiet dat uw natuurlijke tanden en kiezen best benadert. Het materiaal is licht en zo voelt het ook heel comfortabel aan. Uw zelfvertrouwen terug. Lachen, eten en praten zoals u dat vroeger deed! Bovendien is de kans op breuk door het gebruik van hoogwaardige composieten heel beperkt. Let op met porselein. De kosten zijn hoger, de kans op (moeilijk herstelbare) breuk groter, het materiaal is zwaarder en porseleinen elementen maken bij het kauwen een klapperend geluid. Wij werken er dus niet mee als het gaat om de all on 4/6 reconstructie. Het vervolg Het is belangrijk dat u regelmatig terugkomt voor controle en reiniging van de implantaten. Het is fijn als de brug verschroefd is, dan is die voor de mondhygienen door de tandarts of de mondhygieniste uitneembaar. Belangrijk is dat u de instructies ten aanzien van de mondhygiene goed opvolgt, u w controles regelmatig laat doen en uw leefgewoonten gezond houdt: Niet roken en (te veel) alcohol drinken zijn belangrijke succesfactoren voor de duurzaamheid van uw all on 4/6 op implantaten! Het is belangrijk dat u steeds nieuwe afspraken maakt voor de opvolgende fases in de behandeling. Het is ook belangrijk dat u steeds de instructies goed opvolgt. Het wordt allemaal heel mooi, maar u moet wel geduld hebben en vertrouwen in uw behandelaars. Dat is voor het slagen heel erg belangrijk. Het is teamwork en daar rekenen we u ook toe!