Bruggen

De brug op implantaten is bedoeld als duurzame vervanging voor tanden en kiezen in het geval de natuurlijk wortel verloren is gegaan. Een constructie van een kroon of brug op implantaten benadert de natuurlijke situatie het best.

Voordelen van een kroon of brug op implanta(a)t(en):

  • De contour van uw kaak en uw tandvlees blijven beter intact, doordat een implantaat constructie niet alleen de tand of kies vervangt, maar ook de wortel.
  • Uw naastliggende tanden en/of kiezen worden gespaard. Een implantaat vervangt namelijk de ontbrekende kies of tand, zonder dat de naastliggende tanden of kiezen moeten worden beslepen. Bij een traditionele brug is dat wel het geval: de naastliggende elementen worden bewerkt om te functioneren als pijlers voor de brug.
  •  U behoudt dus gave naastliggende tanden en/of kiezen, een enorm voordeel voor uw gebit op de lange termijn.
  • Na jaren zal niemand kunnen zien dat het niet uw eigen tanden en/of kiezen zijn.
  • Een kroon of brug op implanta(a)ten zit vast en voelt en functioneert als uw eigen tand of kies.

 

De brug bestaat uit 1 of meer kronen

 

Een kroon is een natuurgetrouwe kopie van een gebitselement en wordt gemaakt wordt van zirkonium. Bij Bogaard Kliniek worden de kronen in de meeste gevallen geschroefd op het implantaat en soms door middel van cementering vastgezet.

In de meeste gevallen gelden de volgende verhoudingen:

1 missend element: 1 implantaat met 1 kroon

2 missende elementen: 2 implantaten met 2 kronen

3 missende elementen: 2 of 3 implantaten met 3 kronen

4 missende elementen: 2 of 3 implantaten met 4 kronen

 

Noodzaak van een brug op implantaten

 

  • Om de functionaliteit van het gebit te herstellen.
  • Verbetering van het uiterlijk, namelijk behoud van de contouren van het kaakbot.
  • Om te voorkomen dat naastgelegen gebitselementen scheef gaan staan/gaan groeien.
  • Om te voorkomen dat tegenoverliggende elementen – in de bovenkaak – ‘uitzakken’.
  • Om te voorkomen dat naastgelegen tanden moeten worden omslepen om te dienen als pijler voor een (traditionele) brug.

* In de meeste gevallen is een brug constructie met behulp van implantaten klinisch gezien de beste oplossing. Niet altijd. Plan een gratis consult om te bekijken wat de beste oplossing is. Er wordt dan ook een behandelplan en begroting mee gegeven. Dit is vrijblijvend.

 

Kroon op implantaat ter verbetering van het uiterlijk

 

Door plaatsing van het implantaat en eventueel een benodigde botopbouw, wordt de contour van het kaakbot behouden of kan worden hersteld. Dit is ook een enorm voordeel van de kroon op implantaat – eventueel met behulp van de botopbouw – ten opzichte van de traditionele brug. Een tweede belangrijk voordeel is dat gave naastgelegen elementen niet omslepen hoeven worden om gebruikt te worden als pijlers voor de brug. Een enorm voordeel, zowel functioneel als esthetisch, voor uw gebit op de lange termijn! Naastgelegen elementen groeien niet scheef door de constructie met kroon op implantaat en het tegenoverliggende element (van de bovenkaak) zakt niet uit. allemaal belangrijke esthetische voordelen voor uw gebit.

 

Toepassing van de brug op implantaten

 

In het geval de kaak geschikt is voor het plaatsen van implantaten, ofwel kunstwortels, is dat vaak de meest duurzame en prettige constructie voor patiënten. Naastgelegen elementen hoeven niet (verder) behandeld te worden om als pijler te dienen. De kans op breuk is ook minimaal. Dat zijn grote voordelen ten opzichte van de andere brugconstructies. Het kan voorkomen dat de kaak niet geschikt is om implantaten te plaatsen. In de meeste gevallen kan de kaak wel geschikt worden gemaakt voor het plaatsen van implantaten, ofwel kunstwortels. Dat doen we bij Bogaard Kliniek door middel van pre-implantologische chirurgie.

 

Levensduur van kronen en bruggen op implantaten

 

In de regel gaan kronen en bruggen levenslang mee. Als minimum duur kunt u ongeveer 10 jaar als uitgangspunt nemen. Dit geldt ook voor een implantaat. De levensduur van implantaten, kronen en bruggen is ook erg afhankelijk van de mondhygiëne en de algehele (mond) gezondheid. Juist rondom de kronen en bruggen op implantaten is goede mondhygiëne extra belangrijk. Roken en het drinken van alcoholische dranken (meer dan 1 glas per dag) vergroten het risico op complicaties en daarmee het – vroegtijdig – verloren gaan van gebitsreconstructies met behulp van konen en bruggen op implantaten.

 

Alternatieven

Verschillende soorten bruggen

Traditionele brug

Bij de traditionele brug bevinden de pijlers zich aan weerszijden van de open ruimte. De kiezen of tanden die als pijler dienen moeten worden omslepen.

Etsbrug

Als sprake is van bijzonder gave naastgelegen delen die als pijler kunnen dienen wordt ook de etsbrug mogelijk geacht. De brug wordt door middel van metalen of keramische bevestigingsplaatjes vastgelijmd aan de natuurlijke pijlers voor de brug. Een etsbrug kan meestal vrij eenvoudig weer worden verwijderd. Deze constructie is ook erg kwetsbaar. Het risico op breuken is vrij groot.

Vrij eindigende brug

Bij en vrij eindigende brug bevinden de pijlers zich aan een zijde van de ontbrekende tand of kies. Ook dit is een kwetsbare constructie. Breuk komt bij deze constructie vaak voor.

Plaatje met kunsttand

Als tijdelijk alternatief wordt in de meeste gevallen het kunststofplaatje met een kunsttand geadviseerd. Deze constructie wordt vaak gebruikt gedurende de ingroeifase van het bot en/of implantaat. In de regel duurt deze periode 6 tot 8 weken.