Implantaat

Bogaard Kliniek is gespecialiseerd in gebitsreconstructies op implantaten. Door middel van een implantaat (titanium of zirkonium schroefje) vervangt u de natuurlijke wortel die verloren is gegaan. Een kroon of brug op implantaten is een duurzame reconstructie van missende tanden en kiezen. Wij staan voor de hoogste kwaliteit en een scherpe prijs. Wij werken met tandartsen, die gespecialiseerd zijn in de implantologie en de prothetiek (erkend door de Nederlandse Vereniging Orale Implantologie NVoI). Wij stellen de patiënt centraal. Bogaard Kliniek werkt met keurmerken en enquêtes en is continue bezig met de resultaten van de behandelingen.

 

De voordelen van een kroon of brug op implantaat

 • De contour van uw kaak en uw tandvlees blijven beter intact, doordat een implantaat niet alleen de tand of kies vervangt, maar ook de wortel.
 • U behoudt  gave naastliggende tanden en/of kiezen, een enorm voordeel voor uw gebit op de lange termijn.Een implantaat vervangt namelijk de ontbrekende kies of tand, zonder dat de naastliggende tanden of kiezen moeten worden beslepen. Bij een traditionele brug is dat wel het geval: de naastliggende elementen worden bewerkt om te functioneren als pijlers voor de brug.
 • Na jaren zal niemand kunnen zien dat het niet uw eigen tanden en/of kiezen zijn.
 • Een kroon of brug op implanta(a)ten zit vast en voelt en functioneert als uw eigen tand of kies.

 

Doet het pijn en wat zijn de risico’s

 

Wij kunnen in ieder geval zeggen dat de patiënten van Bogaard Kliniek zelden last hebben van napijn. De dag na de behandeling bellen we patiënten om te horen hoe het ermee is en gelukkig krijgen we altijd goeie berichten, een enkele uitzondering daargelaten.  Afhankelijk van het aantal complicerende factoren neemt het risico op complicaties natuurlijk toe. Denk aan de algehele gezondheid, mondhygiëne, leefwijze, technisch verkeerde constructies waardoor implantaten bijvoorbeeld verkeerd belast worden en de plaats van het implantaat.  Ondanks al die risico’s is het slagingspercentage bij implantaten in de bovenkaak gemiddeld 96 procent en voor de onderkaak gemiddeld zelfs 98 procent. Om het slagingspercentage te maximaliseren werken we bij Bogaard Kliniek met een behandelteam waarin specialismen van de implantologie, prothetiek, tandtechniek en de behandel- en hygiëne protocollen verankerd zijn. Het team is georganiseerd rondom de patiënt en het gewenste behandelresultaat. Voorwaarde voor een blijvend resultaat is dat patiënten goed geïnstrueerd worden, voorafgaand aan de behandeling, tijdens de behandeling en daarna. Bogaard Kliniek informeert patiënten over het onderhoud van hun gebit, het belang van een gezonde leefwijze en periodiek tandartsbezoek. Als patiënten die adviezen opvolgend dan mogen ze rekenen op een zeer goed en duurzaam resultaat van de gebitsreconstructie op implantaten. Ook het vertrouwen en coöperatieve houding van patiënt zijn belangrijke succesfactoren!

 

 

Mist u een enkele tand of kies?

 

Dan biedt een kroon op implantaat veel voordelen ten opzichte van de traditionele brugconstructie. Een traditionele brug heeft de naastliggende elementen als pijlers om op te steunen. Die worden daarvoor speciaal afgeslepen, terwijl het gaat om gezonde elementen. Bovendien vermindert het bot op termijn, doordat de natuurlijke wortel verloren is gegaan. Het is voor de contour van het tandvlees en het behoud van de natuurlijke kaaklijn een enorm voordeel om reconstructies op implantaten te maken. Reconstructies op implantaten zijn vrijwel altijd mogelijk. Soms is een voorbereidende behandeling nodig, zoals bijvoorbeeld een botopbouw of sinuslift (pre-implantologie).

Profiteer van een gratis intake gesprek en laat u informeren.

 

Kunstgebit, klikgebit of all on 4

 

In het geval alle tanden en kiezen missen kunt u kiezen voor een volledige gebitsprothese. De volledige gebitsprothese zet zich vast op de kaakwal. De volledige gebitsprothese wordt vergoed uit de basisverzekering. Alternatief is het klikgebit. De gebitsprothese wordt dan vastgeklikt op een steg. De steg zit vast op de implantaten. Voor het slapen gaan klikt u de prothese los om goed te reinigen en de kaken tijdens het slapen te laten rusten. Het klikgebit brengt vaak al en enorme verbetering in de functionaliteit. En doordat de prothese minder druk uitoefent op het tandvlees worden pijnklachten vaak opgelost. Onder voorwaarden vergoedt uw zorgverzekeraar het klikgebit uit het basispakket voor 90% (onderkaak) tot 92% (bovenkaak). De volgende stap is het vastzetten van de gebitsprothese op implantaten. Dat is voor veel mensen een enorme verademing. Geen hoge kunststofranden, geen verhemelte plaat, opstaan en naar bed met een vast gebit. Dat schept hernieuwd zelfvertrouwen. Vervangt u dan te zijner tijd nog de versleten kunststof gebitsprothese door een volledige brug van kronen, dan heeft u een prachtig blijvend resultaat, dat uw ooit gezonde natuurlijke gebit werkelijk benadert! Adviezen over gezonde leefwijze, mondhygiëne en periodiek tandartsbezoek moeten wel worden opgevolgd voor een duurzaam resultaat.

 

Volledige bug van kronen op implantaten – all on 6 

 

Als u alle tanden en kiezen mist, is een volledige constructie van kronen op implantaten de mooiste oplossing. Deze oplossing benadert uw natuurlijke mond het best. Door de optimalisatie van het kauwvermogen bereikt u bovendien veel gezondheidsvoordelen. Zo kan uw spijsvertering weer optimaal werken, een zeer belangrijke voorwaarde voor een goede gezondheid. In de meeste gevallen zijn dan 6 implantaten nodig. Houdt er rekening mee dat de mondhygiëne ook moet zijn op het niveau van een natuurlijk gebit. Minimaal een jaarlijkse controle en dagelijks poetsen conform de instructies. De prijs is bij Bogaard Kliniek zeer scherp. Wij zijn namelijk super specialist in gebitsreconstructies met behulp van implantaten. Wij werken met  tandarten, die gespecialiseerd zijn in de implantologie en de prothetiek (erkend door de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie NVOI). In ons team zijn kennis van implantologie, prothetiek, tandtechniek, behandel- en hygieneprotocollen verankerd. De patiënt en het gewenste behandelresultaat stellen we centraal. Wij geven inzicht in de kwaliteits verschillen en de prijzen. Controleer de voorwaarden van uw aanvullende zorgverzekering voor een eventuele vergoeding. Plan een gratis intake en u ontvangt – vrijblijvend – een behandelplan en een begroting.

 

Voordelen van de all on 4/6 constructie:

 • er kan gekozen worden tussen tussen tanden en kiezen van kunststof of kronen van porselein (er zijn kwaliteits- en prijsverschillen)
 • u heeft geen last van een verhemelte plaat (zoals bij een gewone prothese)
 • u heeft geen last van druk op uw tandvlees (zoals bij een gewone prothese)
 • u heeft geen last van hoge kunststofranden (zoals bij een uitneembare prothese op steg of drukknoppen: ‘klikgebit’)
 • u hoeft de prothese niet meer ’s nachts uit te nemen (dit is wel het advies bij een uitneembare prothese, al dan niet op steg of drukknoppen/klikgebit)
 • u praat, lacht en eet met hernieuwd zelfvertrouwen, omdat uw gebit niet meer schuift
 • uw kauwfunctie wordt geoptimaliseerd, daarmee uw spijsvertering en algehele gezondheid

* Als gekozen wordt voor zirkonium afgewerkt met opgebakken porselein, ga er dan vanuit dat vrijwel altijd 6 implantaten nodig zijn.

 

Boek nu een gratis consult! Bel: 070 – 22 100 07 of vul vrijblijvend het contactformulier in