Noodzaak van een kroon op implantaat

Een kroon op implantaat wordt in de meeste gevallen geadviseerd als de natuurlijke wortel verloren is gegaan. De natuurlijke contour van het kaakbot wordt door de plaatsing van het implantaat  behouden, ook op de lange termijn.  Als de contouren van het bot al zijn aangetast, dan kunnen die door middel van een botopbouw en plaatsing van het implantaat weer worden hersteld en behouden. Dit kan belangrijke esthetische voordelen bieden, zeker in het front. Door vervanging van de natuurlijke wortel en het implantaat kan het tegenoverliggende gebitselement in de bovenkaak niet ‘uitzakken’. U voorkomt bovendien  verlies van het kaakbot en het scheef groeien van de naastgelegen elementen. En het grote voordeel voor het behoud van uw gebit op de lange termijn is dat naastgelegen gebitselementen niet worden omslepen, zoals bij de traditionele brugconstructie wel het geval is. De meeste patiënten ervaren een kroon op implantaat als de beste oplossing, zowel vanuit esthetisch oogpunt als vanuit het perspectief van functionaliteit.