Plaatsing implantaat

Bij Bogaard Kliniek luisteren wij met aandacht naar uw vragen, wensen en verwachtingen. Wij geven u inzicht in de mogelijke oplossingen op de korte en de langere termijn. Hierbij kunt u bijvoorbeeld ook duidelijke afwegingen maken in relatie tot uw budget.  Nadat het behandelplan met u is besproken en u volledig bent geïnformeerd over de behandeling en formeel heeft toegestemd tot de behandeling (informed consent) wordt de behandeling gestart. De behandeling bestaat in de regel uit 4 stappen. Afhankelijk van uw specifieke situatie kan soms een stap worden overgeslagen of is juist een extra behandeling nodig:

  • Onder plaatselijke verdoving wordt het implantaat in uw kaakbot geplaatst. In de daaropvolgende 2-6 maanden hecht het kaakbot zich aan het implantaat (“osseointegratie”) en ontstaat het stevige fundament voor uw toekomstige nieuwe tand of kies.
  • Vrij leggen van het implantaat (na 2 tot 6 maanden na plaatsen van het implantaat) en het plaatsen van een healing abutment (in sommige gevallen kan deze stap worden overgeslagen)
  • Het maken van een afdruk voor kroon of brug.
  • Het plaatsen van de kroon of brug

De totale behandeling duurt 3 tot 12 maanden. Tijdens deze periode mag een tijdelijke tandvervanging worden gedragen. De duur is afhankelijk van de noodzaak tot pre-implantologische behandelingen en de inhelingstijd. Soms kan het zijn dat een bot opbouw gedaan moet worden of bijvoorbeeld een sinuslift, voordat een implantaat geplaatst kan worden. In deze situaties is een extra behandeling nodig.