Voordelen gebitsreconstructies op implantaten

Dit artikel verscheen op 8 februari 2017 in de Volkskrant

 

Je kunt wel stellen dat gebits- reconstructies met behulp van implantaten en kronen het gezonde natuurlijke gebit uitstekend benaderen. Succes op de lange termijn wordt echter mede bepaald door de juiste preventieve maatregelen. “Dankzij de huidige kennis, vaardigheden en techniek zijn gebitsreconstructies met behulp van implantaten steeds gangbaarder”, vertelt Bram Vriens, tandarts-implantoloog werkzaam bij Bogaard Kliniek.

 

Wanneer laten mensen een implantaat plaatsen?
“Je kunt kiezen voor deze mogelijkheid als je tanden en kiezen verliest door bijvoorbeeld een ongeluk, medicijn- gebruik of stomptrauma. Soms zijn oude brugconstructies toe aan vervanging of raken mensen zelfs volledig tandeloos.”

 

Wat zijn de voorwaarden voor succesvolle gebitsreconstructies op implantaten?
“Vooraf moet er duidelijkheid zijn over de anatomische en esthetische risico’s, bijvoorbeeld onvoldoende botvolume. Alleen dan kan een tandarts goede informatie geven over de mogelijke oplossingen, het bijbehorende behandel- traject en de kosten en een realistische verwachting schetsen wat betreft het eindresultaat. De technische uitvoering van het implanteren zelf kan een tandarts vrij snel leren. De toegevoegde waarde van de gespecialiseerde tandarts-implantoloog zit vooral in het vooraf maken van de juiste inschatting van de complexiteit en de keuze voor de passende behandeling. Verder is natuurlijk de kwaliteit van het behandelteam belangrijk. Dat gaat verder dan kennis van de implantologie, prothetiek, tandtechniek en behandel- en hygiëne protocollen. Het is van belang dat de teamleden met plezier samenwerken en oog hebben voor elkaars specialismen. Bovendien moet het team georganiseerd zijn rondom de patiënt. Daarnaast zijn het vertrouwen en de coöperatieve houding van de patiënt belangrijke succesfactoren.”

 

Doet het pijn en wat zijn de risico’s?

“Mijn ervaring is dat patiënten zelden last hebben van napijn. Afhankelijk van het aantal complicerende factoren neemt het risico op complicaties natuurlijk toe. Denk aan de algehele gezondheid, mond- hygiëne, leefwijze, technisch verkeerde constructies waardoor implantaten bijvoorbeeld verkeerd belast worden en de plaats van het implantaat. Ondanks al die risico’s is het slagingspercentage bij implantaten in de bovenkaak 96 procent en voor de onderkaak zelfs 98 procent. Voorwaarde voor een blijvend duurzaam resultaat is dat patiënten goed geïnstrueerd worden over het onderhoud van hun gebit en over het belang van een gezonde leefwijze en periodiek tandartsbezoek. En natuurlijk dat patiënten die adviezen opvolgen.”

 

“Je hebt geen hinder van een verhemelteplaat of hoge kunststofranden en je gaat naar bed en wordt wakker met een compleet gebit”

 

Waarom zou je een volledige brug op implantaten verkiezen boven een kunstgebit?
“Het vastzetten van de kunststof gebitsprothese of een volledige brug van kronen op implantaten – soms in combinatie met botopbouw – biedt veel meer comfort. Deze techniek optimaliseert het kauwvermogen en verbetert de esthetiek. Je hebt geen hinder van een verhemelteplaat of hoge kunststofranden en je gaat naar bed en wordt wakker met een compleet gebit. Opgeteld schept dat hernieuwd zelfvertrouwen.”

 

En wat is het voordeel van een kroon op implantaat?
“Dat is een goeie vraag. Een traditionele brug heeft de naastliggende elementen als pijlers om op te steunen. Die worden daarvoor speciaal afgeslepen, terwijl het gaat om gezonde elementen. Bovendien vermindert het bot op termijn, doordat de natuurlijke wortel verloren is gegaan. Het is voor de contour van het tandvlees en het behoud van de natuurlijke kaaklijn een enorm voordeel om reconstructies op implantaten te maken. Het goede nieuws is dat het eigenlijk bijna altijd mogelijk is.”

Een vast gebit? All-On-Six!

 

Als u alle tanden en kiezen mist, is een vast constructie van kronen op 6 implantaten de mooiste oplossing. De All-On-Six reconstructie wordt bereikt door titanium schroefjes te implanteren in de kaaklijn. Deze implantaten zullen dan dienen als fundament voor de permanente prothese. Voordat de implantaten worden geplaatst kan een bot behandeling nodig zijn. Dat komt omdat na verloop van tijd, door het verlies van tanden en kiezen, onze botten de neiging hebben te verslechteren en resorberen.

 

De All On Six procedure dient als een alternatieve oplossing voor het volledig kunstgebit of de uitneembare gebitsprothese op implantaten (ook wel ‘klikgebit’) en benadert de natuurlijke mond het best. U kunt weer eten, praten en lachen zonder beperkingen. Door de optimalisatie van het kauwvermogen bereikt u bovendien veel gezondheidsvoordelen. Zo kan uw spijsvertering weer optimaal werken. Houdt er rekening mee dat de mondhygiëne ook moet zijn op het niveau van een natuurlijk gebit.

 

U kunt bijvoorbeeld kiezen voor het ‘omzetten’ van uw huidige prothese, die wordt dan geschikt gemaakt voor het plaatsen als vast constructie op de implantaten. U kunt ook kiezen voor een brug constructie van zirkonium met opgebakken porselein. Er zijn dus verschillen in materialen en prijzen. U kunt bijvoorbeeld ook stapsgewijs te werk gaan: laat uw huidige prothese ‘omzetten’ en spaar dan voor een volledige brugconstructie van kronen. Tegen de tijd dat de kunststof gebitsprothese is versleten (gaat meestal 5 tot 8 jaar mee), heeft u de mooiste oplossing voor u zelf gecreëerd! Plan een gratis consult en u ontvangt – vrijblijvend – een behandelplan en een begroting. Wij werken met gespecialiseerde tandartsen (NVOI erkend) en prothetisten (ONT). Ook voor de pre-implantologische behandelingen – zoals een bot opbouw – kunt u bij ons terecht. Bogaard Kliniek geeft inzicht in de kwaliteitsverschillen en de prijzen en is ISO 9001 gecertificeerd.

Kroon op implantaat populair

Een implantaat als vervanger van de natuurlijke wortel, die verloren is gegaan, is steeds vaker favoriet bij de reconstructie van tanden en kiezen of zelfs de hele tandboog. Dat komt omdat implantaten de kronen en bruggen funderen. De naastgelegen elementen hoeven dus niet meer gebruikt te worden als pijlers voor een brug constructie. Beschadiging van naastgelegen elementen – zoals bij de traditionele brugconstructie – is dan ook niet meer nodig!

 

Een enorm voordeel voor het gebit op de lange termijn. Doordat de natuurlijke wortel wordt vervangen door de kunstwortel blijven de contouren van de kaak en het tandvlees bovendien ook beter intact. Ook na jaren zal niemand zien dat een tand of kies vervangen is. In het overgrote deel van de gevallen is het dus een kroon of brug op een of meer implantaten de beste keuze die gemaakt kan worden.

 

Bovendien worden mensen steeds ouder en missen daardoor vaker meerdere tanden of kiezen, inclusief de natuurlijke wortels. Daardoor neemt de vraag naar dit type constructie ook enorm toe. Het is zelfs eenvoudig een tandboog te vervangen door een aantal implantaten met een vaste constructie van kronen en bruggen of een kunststof prothese. De keuze is afhankelijk van de wensen en het budget. Een vaste constructie benadert de natuurlijke situatie nog veel beter dan de gebitsprothese die klikt op een constructie met implantaten (klikgebit). En is dus veel comfortabeler. Voordeel van het klikgebit is dat het in ieder geval in 2016 nog vergoed zal worden via het basispakket.

 

Het is wel raadzaam om de reconstructie met behulp van implantaten te laten uitvoeren door een tandarts, die gespecialiseerd is in de implantologie. De ingreep is vrijwel pijnloos en zelden is er sprake van complicaties. Eventuele complicaties doen zich voor in het geval mensen roken en alcohol drinken (meer dan 1 glas per dag) en in het geval van een slechte mondhygiëne, doordat de adviezen van de tandarts niet worden opgevolgd. De ingreep vereist wel een juiste diagnose, voorbereiding en een gespecialiseerde behandeling. Het is raadzaam een tandarts te kiezen met veel ervaring, die werkt in een omgeving waar voldaan wordt aan de toepasselijke hygiëne protocollen en samenwerkt in een ervaren team.

 

Gespecialiseerde tandartsen (en kaakchirurgen) zijn erkend (dat is iets ander dan een lidmaatschap!) door de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVoI). Op www.nvoi.nl staat een lijst van erkende implantologen.