Klachtenregeling

Als u een klacht heeft en u vindt het moeilijk om uw behandelaar aan te spreken of u weet niet hoe u dat het beste doet, dan kunt u zich voor advies wenden tot het Tandheelkundig informatiepunt (TIP). U kunt deze dienst van het KNMT bereiken op telefoonnummer 0900 2025012.

Mocht dit onvoldoende helpen, dan kunt u een officiële klacht indienen bij KNMT. U vindt het klachtenformulier op www.knmt.nl.