Kronen & bruggen

Kronen en bruggen op implantaten zijn bedoeld als duurzame vervanging voor tanden en kiezen in het geval de natuurlijk wortel(s) ook verloren is/zijn gegaan. Een constructie van een kroon of brug op 1 of meer implantaten benadert de natuurlijke situatie het best.

Voordelen van een kroon of brug op implanta(a)t(en):

 • De contour van uw kaak en uw tandvlees blijven beter intact, doordat een implantaat constructie niet alleen de tand of kies vervangt, maar ook de wortel.
 • Uw naastliggende tanden en/of kiezen worden gespaard. Een implantaat vervangt namelijk de ontbrekende kies of tand, zonder dat de naastliggende tanden of kiezen moeten worden beslepen. Bij een traditionele brug is dat wel het geval: de naastliggende elementen worden bewerkt om te functioneren als pijlers voor de brug. Kiest u voor de brug met behulp van implantaten, dan behoudt u dus gave naastliggende tanden en/of kiezen, een enorm voordeel voor uw gebit op de lange termijn.
 • Na jaren zal niemand kunnen zien dat het niet uw eigen tanden en/of kiezen zijn.
 • Een kroon of brug op implanta(a)ten zit vast en voelt en functioneert als uw eigen tand of kies.

 

Kronen

Een kroon is een natuurgetrouwe kopie van een gebitselement en wordt gemaakt wordt van: zirkonium en/of porcelein Bij Mondzorg Bogaard worden de kronen in de meeste gevallen geschroefd op het implantaat en soms door middel van cementering vastgezet op het implantaat

 


 

De keuze voor een kroon op implantaat

De kroon op implantaat (kunstwortel) wordt gebruikt als zowel de kies als de wortel verloren zijn gegaan. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals: een ongeluk, cariës of ontstekingen van het kaakbot (parodontitis). In de meeste gevallen is een kroon op implantaat een betere keuze dan een traditionele brugconstructie. Maak een afspraak voor een gratis intake om te informeren wat voor u de beste oplossing is.

 


 

Noodzaak van een kroon op implantaat

Een kroon op implantaat wordt in de meeste gevallen geadviseerd als de natuurlijke wortel verloren is gegaan. In het geval het een element in de onderkaak betreft voorkomt u uitzakking van het tegenoverliggende element in de bovenkaak. U voorkomt door middel van deze constructie bovendien verlies van het kaakbot en het scheef groeien van de naastgelegen elementen. De natuurlijke contour van het kaakbot wordt door de plaatsing van het implantaat (en eventueel botopbouw) behouden, ook op de lange termijn. Dit kan esthetische voordelen bieden, zeker in het front.

 


 

Kroon op implantaat ter verbetering van het uiterlijk

Door plaatsing van het implantaat en eventueel een benodigde botopbouw, wordt de contour van het kaakbot behouden. Dit is ook een enorm voordeel van de kroon op implantaat ten opzichte van de traditionele brug. Een tweede belangrijk voordeel is dat gave naastgelegen elementen niet omslepen hoeven worden om gebruikt te worden als pijlers voor de brug. Een enorm voordeel, zowel functioneel als esthetisch, voor uw gebit op de lange termijn! Naastgelegen elementen groeien niet scheef door de constructie met kroon op implantaat en het tegenoverliggende element (van de bovenkaak) zakt niet uit. allemaal belangrijke esthetische voordelen voor uw gebit.

 


 

De brug op implanta(a)t(en)

Een enkel gebits element, waarvan ook de natuurlijke wortel verloren is gegaan, wordt vervangen door een implantaat met een kroon. In de meeste gevallen gelden de volgende verhoudingen:

1 missend element: 1 implantaat met 1 kroon

2 missende elementen: 2 implantaten met 2 kronen

3 missende elementen: 2 of 3 implantaten met 3 kronen

4 missende elementen: 2 of 3 implantaten met 4 kronen

 

 


 

Noodzaak van een brug op implantaten*

 • Om de functionaliteit van het gebit te herstellen.
 • Verbetering van het uiterlijk, namelijk behoud van de contouren van het kaakbot.
 • Om te voorkomen dat naastgelegen gebits elemeneten scheef gaan staan/gaan groeien.
 • Om te voorkomen dat tegenoverliggende elemenenten – in de bovenkaak – ‘uitzakken’.
 • Om te voorkomen dat naastgelegen tanden moeten worden omslepen om te dienen als pijler voor een (traditionele) brug.

* In de meeste gevallen is een brug constructie met behulp van implantaten klinisch gezien de beste oplossing. Niet altijd. Plan een gratis intake om te bekijken wat de beste oplossing is. Er wordt dan ook een behandelplan en begroting mee gegeven. Dit is vrijblijvend.

 


 

Verschillende soorten bruggen

Traditionele brug

Bij de tradittionele brug bevinden de pijlers zich aan weerszijden van de open ruimte. De kiezen of tanden die als pijler dienen moeten worden omslepen.

Etsbrug

Als sprake is van bijzonder gave naastgelegen delen die als pijler kunnen dienen wordt ook de etsbrug mogelijk geacht. De brug wordt door middel van metalen of keramische bevestigingsplaatjes vastgelijmd aan de natuurlijke pijlers voor de brug. Een etsbrug kan meestal vrij eenvoudig weer worden verwijderd. Deze constructie is ook erg kwetsbaar. Het risico op breuken is vrij groot.

Vrij eindigende brug

Bij en vrij eindigende brug bevinden de pijlers zich aan een zijde van de ontbrekende tand of kies. Ook dit is een kwetsbare constructie. Breuk komt bij deze constructie vaak voor.

Brug op implantaten

In de meeste gevallen is een brug op implanta(a)t(en) de beste oplossing.


 

Brug op implantaten

Er kan ook een brugconstructie gemaakt worden van kronen op implantaten. De implantaten zijn de kunstwortels, die houvast bieden voor de brugconstructie. Voordeel van deze constructie is:

 • De contour van uw kaak en uw tandvlees blijven beter intact, doordat een implantaat niet alleen de tand of kies vervangt, maar ook de wortel.
 • Uw andere tanden en kiezen worden gespaard. Een implantaat vervangt namelijk de ontbrekende kies of tand, zonder dat de naastliggende tanden of kiezen moeten worden omslepen. Bij een traditionele brug is dat wel het geval: de naastliggende elementen worden bewerkt om te functioneren als pijlers voor de brug. Kiest u voor de brug met behulp van implantaten, dan behoudt u dus gave naastliggende tanden en/of kiezen, een enorm voordeel voor uw gebit op de lange termijn.
 • Na jaren zal niemand kunnen zien dat het niet uw eigen tanden en/of kiezen zijn.
 • Een kroon of brug op implanta(a)ten zit vast en functioneert als uw natuurlijke tand of kies.

 

Toepassing van de brug op implantaten

In het geval de kaak geschikt is voor het plaatsen van implantaten, ofwel kunstwortels, is dat vaak de meest duurzame en prettige constructie voor patiënten. Naastgelegen elementen hoeven niet (verder) behandeld te worden om als pijler te dienen. De kans op breuk is ook minimaal. Dat zijn grote voordelen ten opzichte van de andere brugconstructies. Het kan voorkomen dat de kaak niet geschikt is om implantaten te plaatsen. In de meeste gevallen kan de kaak wel geschikt worden gemaakt voor het plaatsen van implantaten, ofwel kunstwortels. Dat doen we bij Mondzorg Bogaard door middel van pre-implantologische chirurgie.

 


 

Levensduur van kronen en bruggen op implantaten

In de regel gaan kronen en bruggen levenslang mee. Als minimum duur kunt u ongeveer 10 jaar als uitgangspunt nemen. Dit geldt ook voor een implantaat. De levensduur van implantaten, kronen en bruggen is ook erg afhankelijk van de mondhygiëne en de algehele (mond) gezondheid. Juist rondom de kronen en bruggen op implantaten is goede mondhygiëne extra belangrijk. Roken en het drinken van alcoholische dranken (meer dan 1 glas per dag) vergroten het risico op complicaties en daarmee het – vroegtijdig – verloren gaan van gebitsreconstructies met behulp van konen en bruggen op implantaten.

 


 

Alternatieven

Alternatief voor de brug constructie kan een gedeeltelijke prothese zijn. In dat geval wordt de prothese door middel van een verhemelte plaatje of een haakje aan de natuurlijke elementen (tanden en/of kiezen) bevestigd. Deze prothese zit niet vast en is dus uitneembaar.