Vergoeding zorgverzekering

Als het om grotere bedragen gaat, geven wij u vooraf een offerte en behandelplan. Op basis van deze offerte vragen wij ook een machtiging aan bij de zorgverzekeraar. Pas als die machtiging aan u is afgegeven door uw zorgverzekeraar starten we de behandeling. Zo heeft u de zekerheid dat vergoeding ook daadwerkelijk zal plaatsvinden.

Tarieven mondzorg NZA 2019

De maximum tarieven voor de mondzorg zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Hier kunt u de behandelcodes en de bijbehorende tarieven vinden.

Krijgt u tandartskosten vergoed? Lees hier meer. www.mondzorgkosten.nl

Vergoeding mondzorg basisverzekering

De gebitsprothese, het klikgebit (gebitsprothese op implantaten), reparatie en rebasing van de volledige prothese worden wel vergoed uit de basisverzekering.

Vergoeding uit de basisverzekering*:

  • 75% uit de basisverzekering voor de volledige gebitsprothese boven en/of onder, in de regel eenmaal per 5 jaar.**
  • 90% uit de basisverzekering voor de overkappingsprothese op steg/ klikgebit in de onderkaak. **
  • 92% uit de basisverzekering voor de overkappingsprothese op steg/ klikgebit in de bovenkaak.**
  • 90% uit de basisverzekering voor het rebasen/opvullen van de gebitsprothese, in de regel eenmaal per 2 jaar (eigen bijdrage bedraagt maximaal €45)
  • 90% uit de basisverzekering voor reparatie van de gebitsprothese, in de regel twee maal per jaar (eigen bijdrage bedraagt maximaal €45)
  • tandheelkundige zorg tot 18 jaar (exclusief orthodontie)

* controleer ook zelf bij uw verzekeraar waar u recht op heeft.
** Voor deze behandelingen maken we altijd een behandelplan. Op basis van dat plan vragen we toestemming voor vergoeding aan de zorgverzekeraar , zodat u altijd wet waar u financieel aan toe bent voor we de behandeling starten.

Geen verwijzing nodig

Om in aanmerking te komen voor vergoeding uit de basisverzekering is geen verwijzing nodig. U kunt direct bij ons terecht voor een eerste consult. Dit is vrijblijvend. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Aanvullende verzekering mondzorg

De eigen bijdrage en de wettelijke eigen bijdrage worden vaak deels nog door een aanvullende verzekering vergoed. Meer dan 60% van de Nederlanders heeft een aanvullende verzekering.

Eigen risico

Daarnaast is het verstandig rekening te houden met uw verplicht eigen risico. In 2019 moet u in ieder geval de eerste € 385,- aan medische kosten zelf betalen. De zorgverzekeraar kan kosten in rekening brengen voor bijvoorbeeld het voorschrijven van medicatie.

Belangrijk!

Let erop dat onder de ‘naturapolis’ vaak een lager bedrag voor mondzorg uit de basisverzekering vergoed wordt. We raden u ook aan om een goede aanvullende verzekering af te sluiten, waarin voldoende mondzorg is opgenomen. Wees zorgvuldig in uw keuze voor een zorgverzekeraar. Er zijn grote verschillen in de manier waarop zorgverzekeraars mondzorg vergoeden in de aanvullende verzekering en zelfs in de basisverzekering. Zo geldt er soms een maximum bedrag of zijn er andere beperkingen.