Privacy

Privacyreglement verkort

 

Uw medische en gezondheidsgegevens worden beheerd door de behandelend tandarts. Ten hoogste worden de volgende soorten van gegevens verzameld en verder verwerkt:

 1. NAW-gegevens (naam/adres/woonplaats)
 2. medische persoonsgegevens, historie gezondheid, verkregen gegevens uit onderzoek, door de patiënt aangedragen gegevens
 3. financiële zorgverzekeringgegevens

 

Behalve door uzelf kunnen deze gegevens verstrekt worden door uw huisarts of verwijzer, uw apotheek, uw zorgverzekeraar en mogelijk anderen die aan u zorg verlenen. De gegevens kunnen worden verstrekt aan de volgende personen of bedrijven:

 • uw NAW-gegevens aan het administratief personeel
 • financiële gegevens aan het administratief personeel
 • medische gegevens aan medisch (ondersteunend) personeel
 • aan uzelf of uw vertegenwoordiger: uitsluitend op uw eigen verzoek
 • medische gegevens in een brief aan de huisarts/ verwijzer
 • betalingsgegevens met indicatiecode aan de zorgverzekeraar
 • ten behoeve van onderzoek/registratie worden anoniem medische patiëntgegevens
  desgevraagd verstrekt aan de eigen beroepsorganisatie en andere
  organisaties waar verantwoording aan af moet worden gelegd (betreft bijvoorbeeld
  kwaliteitsindicatoren)

Klik voor meer informatie over privacy op de link naar de website van het College Bescherming Persoonsgegevens: http://www.cbpweb.nl/Pages/inf_va_geh_med_gegevens.aspx#1