Implantaten Rijswijk

Gaaf gebit met implantaten? Rijswijk is waar u terecht kunt

 

Lach uw tanden bloot, spontaan en zelfverzekerd. Een gaaf, gezond gebit mag gezien worden! Wie zo’n gebit van nature niet (meer) bezit, wordt geholpen door de techniek. Implantaten bieden kronen, bruggen en protheses houvast. Zo vervangen implantaten de natuurlijk wortel. Implantaten worden daarom ook wel kunstwortels genoemd. Kom gerust langs bij ons in Rijswijk voor een advies voor uw implantaat

 

Implantaten zijn de oplossing voor jong en oud, kom langs in Rijswijk

 

Gedeeltelijk of totaal gebitsverlies kan vele oorzaken hebben. Het overkomt jong en oud. Als de kaak is volgroeid en er is sprake van een goede algemene gezondheid kan deze techniek uitkomst bieden. Ook als er sprake is van onvoldoende eigen kaakbot, kan er bij ons in Rijswijk na een voorbehandeling tot implantatie worden overgegaan

 

Wat is een implantaat?

 

Implantaten zien er uit als een schroefje en worden gemaakt van titanium, een materiaal dat goed door het lichaam wordt geaccepteerd. Implantaten zijn ongeveer 3 millimeter breed en in lengte variëren ze van ongeveer zes tot veertien millimeter.

 

Waarom kiest u Bogaard Kliniek in Rijswijk voor implantaten?

 

Het is belangrijk dat implantaten geplaatsts worden door een erkende tandarts – implantoloog of erkende kaakchirurg. De Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI) registreert tandartsen en kaakchirurgen, die voldoen aan de eisen, die door deze beroepsvereniging zijn gesteld. Jaarlijks wordt gecontroleerd of deze geregistreerde implantologen nog aan de eisen voor registratie voldoen. Op deze manier wordt de kwaliteit van de implantologie gewaarborgd. In Rijswijk heeft zich nu de eerste tandarts – implantoloog gevestigd, die erkend is door de NVOI, Drs. A.P. Vriens, tandarts – implantoloog.

 

Voordeel van implantaten? Laat u informeren bij Bogaard Kliniek in Rijswijk

 

Het grote voordeel van implantaten is dat de behandeling zich beperkt tot waar het probleem zich voordoet. Ze vervangen ontbrekende tanden en/of kiezen zonder dat de andere tanden of kiezen bij de oplossing van het probleem worden betrokken.
Bij een brug moeten tanden of kiezen naast de ontbrekende elementen worden bewerkt om als pijler te kunnen dienen. Bij een implantaat niet. Uw eigen tanden en kiezen worden gespaard. Een enorm voordeel op lange termijn voor uw mond in z’n geheel.

Bovendien vervangt een implantaat niet alleen de tand of kies maar ook de wortel. De contour van de kaak en het tandvlees blijven daardoor beter intact. Ook na jaren zal niemand kunnen zien dat het niet uw eigen tand of kies is.

 

Brug op implantaten bij Bogaard Kliniek in Rijswijk

 

Als er meerdere tanden en/of kiezen naast elkaar ontbreken, dan is een brug op implantaten veruit de beste oplossing. Ook hier geldt dat door het plaatsen van implantaten de behandeling zich beperkt tot de plaats waar het probleem zich voordoet. De implantaten dienen als peilers voor de brug. Bewerking van uw natuurlijke tanden en kiezen om als pijler voor de brug te dienen is niet meer nodig.

 

Prothese op implantaten in Rijswijk

 

Het is niet nodig om voor elke kies een implantaat te plaatsen. Meestal worden twee of vier implantaten geplaatst om als drager voor de prothese te dienen.
Het gebit functioneert weer op een natuurlijke manier. Kauwen en afbijten gaat probleemloos en de onzekerheid dat het gebit loskomt is geheel verleden tijd.

 

Verloop behandeling implantaten bij Bogaard Kliniek Rijswijk

 

Een implantaat wordt onder plaatselijke verdoving geplaatst door de tandarts-implantoloog (erkend NVOI). De behandelperiode is afhankelijk van het soort behandeling, conditie kaakbot en type constructie dat erop vervaardigd moet worden. Het implantaat heeft tijd nodig om in het bot vast te kunnen groeien.
In de tussenliggende periode wordt bij Bogaard Kliniek in Rijswijk, een noodvoorziening aangebracht of uw huidige prothese aangepast, zodat u niet zonder tanden of kiezen hoeft rond te lopen.

 

Geschikt kaakbot voor implantaten

 

De ingroeiperiode van het implantaat varieert meestal tussen twee en negen maanden. Ten eerste verschilt de tijd, die het implantaat nodig heeft om te vergroeien met het kaakbot, van persoon tot persoon. Ten tweede is de ingroeiperiode afhankelijk van de noodzaak van pre-implantologische chirurgie.  Soms kunnen botopbouw en plaatsing van het implantaat in dezelfde behandeling worden gedaan, dan is de ingroeiperiode vaak weer wat korter.

 

Na het aanbrengen van implantaten

 

Onze ervaringen met de behandelingen zijn zeer goed, U kunt vaak meteen weer verder met uw dagelijkse bezigheden.

Nadat uw implantaten geplaatst zijn, is goed onderhoud noodzakelijk. De tandarts-implantoloog geeft u daarover advies en  ziet u elk jaar terug voor controle.

 

Contact

 

Kom gerust bij ons langs voor een gratis intakegesprek:
Bogaard Kliniek – Winkelcentrum in de Bogaard
Prins Johan Friso Promenade 32
2284 DB  Rijswijk
Of bel: 070-22 100 07
www.mondzorgbogaard.nl
balie@mondzorgbogaard.nl