Veel gestelde vragen

Hoe maak ik een afspraak bij Bogaard Kliniek?

Een afspraak maken bij Bogaard Kliniek is zo geregeld. Er is geen verwijzing van uw huisarts of tandarts nodig. Bogaard Kliniek kent geen lange wachttijden voor het eerste consult, u wordt dus altijd binnen een redelijke termijn geholpen. In het geval uw behandeling in aanmerking komt voor vergoeding uit de basisverzekering, zorgen we ervoor dat er toestemming is van de verzekeraar voor we de behandeling starten.

 


 

Klopt het dat geen verwijzing nodig is?

Ja, dat klopt. U kunt direct terecht. Een verwijzing is niet nodig, omdat het geen voorwaarde is voor vergoeding uit de basisverzekering voor mondzorg. Het kan zijn dat uw tandarts of huisarts u naar ons doorstuurt, aangezien Bogaard Kliniek gespecialiseerd is in de implantologie, de tandtechniek en de prothetiek.

 


 

Hoe verloopt een eerste afspraak?

Het kan handig zijn thuis uw bezoek aan Bogaard Kliniek alvast voor te bereiden. Probeer bijvoorbeeld uw klachten en wensen alvast duidelijk te omschrijven. Zonodig verzamelt u foto’s of plaatjes om uw wensen nog duidelijker kenbaar te maken. Noteer ook uw vragen aan de tandarts – implantoloog of de (behandelend) tandtechnicus, zodat u niet vergeet deze te stellen. Als u wilt kunt u iemand meenemen naar het gesprek met de behandelaar. Twee horen immers meer dan een. Wij luisteren met aandacht om zo samen tot een goed behandelplan te komen voor u.

Niet vergeten

 • Een lijst met de medicijnen die u gebruikt
 • verzekringspasje met naam van de zorgverzekeraar en polisnummer
 • 
Een legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart)

 

Op tijd

Wij proberen altijd op tijd te werken. Toch lukt dit niet altijd en loopt een behandeling soms uit door onvoorziene gebeurtenissen. Is bij uw aankomst op de kliniek bekend dat een behandeling uitloopt, dan zullen wij u hierover informeren.

Het bezoek aan de behandelend tandtechnicus of tandarts – implantoloog
Wanneer u aan de beurt bent, ontvangt de behandelaar u in de behandelkamer. Het eerste consult bestaat meestal uit een gesprek en het onderzoeken van de mond. De behandelaar probeert op basis hiervan de oorzaak van uw klachten vast te stellen. Vervolgens kan gekeken worden welke behandelmogelijkheden er zijn.

Aanvullend onderzoek
Mogelijk beslist de arts dat aanvullend onderzoek nodig is, zoals bijvoorbeeld het maken van een foto. Voor het eerste consult brengen wij geen kosten in rekening. Als aanvullende diagnostiek nodig is om tot een behandelplan te komen, zoals bijvoorbeeld het maken van een röntgenfoto, brengen we dat wel in rekening.
Aanvullend onderzoek, zoals röntgenonderzoek, vindt indien mogelijk plaats op de kliniek. Mocht er een CBCT-scan benodigd zijn, dan vindt dit in het ziekenhuis plaats. De uitslag van een onderzoek in het ziekenhuis is niet direct bekend. U kunt de uitslag op verschillende manieren vernemen: mondeling bij een volgend bezoek aan de tandarts – implantoloog of telefonisch via de specialist. De tandarts – implantoloog bespreekt met u wanneer en op welke manier u de uitslag krijgt.

Verslag naar uw tandarts of huisarts
In het geval u naar ons bent doorverwezen (dit is geen voorwaarde voor behandeling of vergoeding van de behandeling door uw zorgverzekeraar!) door uw tandarts of huisarts, dan zullen we in samenspraak met u een verslag van onze bevindingen op basis van de onderzoeken en/of de behandeling sturen naar uw tandarts of huisarts.

 

 


 

Wat is een implantaat?

Een implantaat is een kunstwortel die in uw kaak wordt geplaatst. Het is een klein schroefje van titanium. Dit materiaal wordt goed door het lichaam geaccepteerd. Dat betekent dat het implantaat vastgroeit in het bot. Zo biedt het implantaat de basis voor de kroon, een brug of een gedeeltelijke of volledige gebitsprothese (klikgebit).

 


 

Wat kost een implantaat? 

1 titanium implantaat & 1 kroon kosten € 1.695,-
2 titanium implantaten & 2 kronen kosten € 2.595 ,-
2 titanium implantaten & 3-delige brug kosten € 2.995,-

 


 

Voorwaarden:

 • Een gratis consult.
 • Deze prijzen gelden bij inschrijving tussen 1 januari 2017 en 1 maart 2017.
 • Het plaatsen van 1 of meer titanium implantaten kan in 1 zitting worden gedaan. In het geval een extra zitting noodzakelijk is worden daar ook kosten voor in rekening gebracht.
 • Eventuele noodzakelijk voorbereidende behandelingen (pre-implatologische behandelingen), zijn niet bij de genoemde prijs inbegrepen, zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend): een CBCT scan, botopbouw en/of sinuslift.

 


 

Wat zijn de kosten van een eerste consult en behandelplan?

Voor het eerste consult en het behandelplan worden geen kosten in rekening gebracht. Eventuele noodzakelijke diagnostische hulpmiddelen, zoals het maken van een röntgenfoto, worden wel in rekening gebracht.

 


 

Wanneer vindt verdoving plaats?

In principe worden alleen de implantaten onder plaatselijke verdoving uitgevoerd. Hieronder leest u wat dat precies betekent.

Plaatselijke verdoving
Bij een plaatselijke verdoving wordt verdovingsvloeistof ingespoten op de plaats waar de tandarts – implantoloog implanteert. Veel mensen zien op tegen deze prik omdat die pijnlijk kan zijn. Daarom verdoven wij het tandvlees voor met een pijn verdovende gel. Daarnaast wordt de verdovingsvloeistof op kamertemperatuur gebracht, waardoor het inspuiten van de verdoving nauwelijks voelbaar is.

 


 

Heb ik last van pijn tijdens of na het plaatsen van het implantaat?

Patiënten ervaren geen pijn tijdens de behandeling aangezien onder plaatselijke verdoving wordt behandeld. In de regel ervaren patiënten nauwelijks napijn. In eerste instantie werkt de verdoving geleidelijk uit. Daarna kunt u een pijnstiller nemen, die wij u vooraf zullen voorschrijven.

 


 

Wordt een implantaat wel eens afgestoten?

Dit gebeurt zelden. Een implantaat is gemaakt van titanium. Dit titanium word door het lichaam ervaren als ‘lichaamseigen’ materiaal. Het implantaat groeit daarom vast in het kaakbot. Voorkom verlies van het implantaat door de volgende maatregelen:

 • goede dagelijkse mondhygiëne
 • jaarlijkse controle van de implantaten in combinatie met poetsinstructie
 • niet roken
 • voorkom tandenknarsen
 • geen kleef kleefpasta gebruiken in combinatie met implantaten, zeker ook niet tijdens de ingroei fase van het implantaat

Na afstoting, wat zich zelden voordoet, is in de meeste gevallen herimplantatie mogelijk.

 


 

Kan ik wachten op mijn gebitsprothese reparatie?

Voor een (gedeeltelijke)gebtisprothese reparatie kunt u een afspraak maken. U kunt dan dezelfde dag nog terecht. U kunt ook binnenlopen. De reparatie is dan klaar terwijl u wacht.
Als het om complexe defecten gaat, een breuk bijvoorbeeld, zullen we op zo kort mogelijke termijn een aparte afspraak met u maken om het probleem op te lossen.

 


 

Is er een vergoeding vanuit de basisverzekering?

Overzicht van vergoedingen voor mondzorg uit de basisverzekering
De gebitsprothese, de gebitsprothese op implantaten (ook wel ‘klikgebit’), reparatie en het opvullen (rebasing) van de volledige prothese worden wel vergoed uit de basisverzekering.

Vergoeding uit de basisverzekering*:

 • 75% uit de basisverzekering voor de volledige gebitsprothese boven en/of onder, in de regel eenmaal per 5 jaar.**
 • 100% uit de basisverzekering voor het gebit op implantaten (klikgebit) . Let op, er geldt wel een wettelijke eigen bijdrage van € 125,- per kaakdeel. **
 • 100% uit de basisverzekering voor het rebasen (of opvullen) van de gebitsprothese, in de regel eenmaal per 2 jaar
 • Indien u nog steeds een noodgebit hebt (de eerste prothese voor aanmeting van de definitieve prothese) is er grote kans dat u alsnog recht heeft op vergoeding van de definitieve prothese uit de basisverzekering.
 • 100% uit de basisverzekering voor reparatie van de gebitsprothese, in de regel twee maal per jaar
 • tandheelkundige zorg tot 18  jaar (exclusief orthodontie)

* controleer ook zelf bij uw verzekeraar waar u recht op heeft. Sommige zorgverzekeraars hanteren een vervangingstermijn van meer dan 5 jaar voor de volledige gebitsprothese.
** Voor behandelingen boven de € 250,- maken we altijd een behandelplan. Op basis van dat plan vragen we toestemming voor vergoeding aan uw zorgverzekeraar , zodat u altijd wet waar u financieel aan toe bent voor we de behandeling starten.

 


 

Geen verwijzing nodig?

Om in aanmerking te komen voor vergoeding uit de basisverzekering is geen verwijzing nodig. U kunt direct bij ons terecht voor een eerste consult. Dit is vrijblijvend. Er zijn geen kosten aan verbonden. Wij geven u advies en stellen zondig een behandelplan op.

 


 

Aanvullende verzekering?

De eigen bijdrage en de wettelijke eigen bijdrage worden vaak deels nog door een aanvullende verzekering vergoed. Meer dan 60% van de Nederlanders heeft een aanvullende verzekering.

 


 

Eigen risico?

Daarnaast is het verstandig rekening te houden met uw verplicht eigen risico. In 2016 moet u in ieder geval de eerste € 385,-  aan medische kosten zelf betalen, tenzij u gekozen heeft voor een hoger eigen risico. De zorgverzekeraar kan bovendien kosten in rekening brengen voor bijvoorbeeld het voorschrijven van medicatie.

 


 

Belangrijk!

We raden u aan om een goede aanvullende verzekering af te sluiten, waarin voldoende mondzorg is opgenomen. Wees zorgvuldig in uw keuze voor een zorgverzekeraar. Er zijn grote verschillen in de manier waarop zorgverzekeraars mondzorg vergoeden in de aanvullende verzekering. Zo geldt er soms een maximum bedrag of zijn er andere beperkingen.

 


 

Is er een vergoeding uit de aanvullende verzekering?

Als u een aanvullende verzekering voor de mondzorg heeft afgesloten is het mogelijk dat een deel van uw (wettelijke) eigen bijdrage voor zorg uit de basisverzekering wordt vergoed. Ook is het mogelijk dat een vergoeding wordt gegeven voor het plaatsen van een gedeeltelijke gebitsprothese, implantaat en/of kroon. Dit is geheel afhankelijk van het aanvullende zorgverzekeringspakket dat u heeft gekozen. Informeer vooraf bij uw zorgverzekeraar. Wij kunnen u hierbij helpen. Wij starten een behandeling als u duidelijk inzicht heeft in de kosten en duidelijkheid heeft over de vergoeding van kosten door uw zorgverzekeraar. Zo komt u nooit voor een verrassing te staan.

 


 

Welke tarieven gelden?

Wij hanteren de tarieven zoals vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) voor de tandheelkunde.
U kunt de relevante codes en de bijbehorende tarieven vinden via de link:
http://www.nza.nl/tandheelkundige_zorg.pdf

 


 

Is een betalingsregeling mogelijk?

Ja, indien u een nota ontvangt van Famed voor de zorg die wij geleverd hebben, dan kunt u via Famed een betalingsregeling afspreken of uitstel van betaling aan te vragen. U kunt bellen op telefoonnummer : 0900-0885
U kunt ook via www.famed.nl  inloggen en online een betalingsregeling (2016) maken of uitstel van betaling aanvragen.

Betalingsregeling 2016 * samengevat:

 • Een betalingsregeling is mogelijk bij bedragen hoger dan € 100,-
 • Een betalingsregeling kost eenmalig € 40,-
 • Een betalingsregeling wordt behandeld als een lening tegen 3% rente op jaarbasis
 • De rente die u betaalt is dus afhankelijk van de looptijd van de  betalingsregelingregeling, die u afspreekt met Famed
 • De kosten van de betalingsregeling (eenmalige kosten en de rente) worden omgeslagen over de betalingstermijnen. U krijgt per afgesproken termijn een acceptgiro thuis gestuurd

* de voorwaarden van Famed zijn van toepassing; controleer de kosten, het
rentepercentage en de  overige voorwaarden. Mogelijk gelden afwijkende voorwaarden.

 


 

Wanneer een volledige gebitsprothese (‘klikgebit’) op implantaten?

Indien u een loszittende of pijnlijke prothese heeft, waarmee het wordt bemoeilijkt om normaal en goed te kunnen functioneren, zoals: eten, praten en lachen. Vergoeding van een volledige prothese op implantaten is meestal ook mogelijk  als de onder- of bovenkaak erg geslonken is en deze niet of nauwelijks houvast biedt. Vaak is het opvullen van de gebitsprothese (rebasing) een goede oplossing voor het probleem. Mocht dat allemaal niet helpen dan worden implantaten in de onderkaak vaak geadviseerd door de tandarts – implantoloog en vergoed door de verzekeraar. De zorgverzekeraars vragen dan wel om een onderbouwing van deze diagnose alvorens toestemming voor vergoeding van de kosten uit de basisverzekering toe te kennen.

 


 

Hoe lang kan ik met een (gedeeltelijke)gebitsprothese doen?

De gemiddelde levensduur van een gebitsprothese  is vijf tot acht jaar. Dit kan individueel sterk verschillen door bijvoorbeeld: onderhoud, kauwbelasting, etc.. Wanneer uw prothese los gaat zitten of pijn gaat doen is het verstandig contact op te nemen met Bogaard Kliniek.

 


 

Wordt er geluisterd naar mijn wensen?

Uw behandeling en uw wensen ten aanzien van het resultaat staan bij ons centraal. Wij zorgen ervoor dat u goed voorbereid aan de behandeling begint. Wij zullen dus met  aandacht besteden aan de kleur, de lengte, de vorm en de stand van uw nieuwe tanden. Ook bekijken we samen met u welke materialen we gaan kiezen, bijvoorbeeld tanden van kunststof of porselein.
Uw nieuwe tand, kies of prothese moet voldoen aan uw persoonlijke wensen en moet natuurlijk goed bij uw persoonlijkheid en gezicht passen. U kunt ook foto’s van uzelf meenemen waarop de (vroegere) tanden duidelijk te zien zijn. Wij kunnen de prothese zo natuurlijk mogelijk maken. U kunt ook andere plaatjes meenemen om uw wensen extra duidelijk over te brengen.

 


 

Zijn medicijnen van invloed op het comfort van mijn gebitsprothese?

Ja. Medicijnen beïnvloeden speeksel en mondslijmvlies. Hierdoor wordt ook direct het houvast van de prothese beïnvloed. Er zijn ook medicijnen die de prothese kunnen verkleuren, zowel tanden en kiezen als de kunststof.

 


 

Moet de gebitsprothese ‘s nachts uit?

Voor de functionaliteit is het belangrijk om de gebitsprothese ook regelmatig niet te dragen. Bovendien kan door de druk op de kaken het kaakbot sneller slinken en kan de houvast van de prothese minder worden. ’s Nachts is de beste tijd om de prothese uit te laten. Als u de prothese niet draagt, bewaar deze dan in een schoon bakje met schoon water om uitdroging te voorkomen. Als u een klikgebit heeft (gebitsprothese op steg of drukknoppen) leert de ervaring dat de steg vaak los komt als de prothese toch gedragen wordt tijdens het slapen. Heel veel goeie redenen dus om uw gebitsprothese regelmatig uit te doen.

 


 

Kunnen hoofdpijn en oorklachten te maken hebben met mijn gebitsprothese?

Dit kan ontstaan doordat prothese te hoog of juist te laag is. Een andere oorzaak kan zijn dat de kiezen niet goed op elkaar passen. Dit kan een gevolg zijn van slijtage.

 


 

Hoe weet ik of mijn gebitsprothese goed zit?

Bepaal aan de hand van deze checklist of uw prothese goed zit.

 • pijnloos bijten en kauwen
 • vastzittend gebit
 • behoud van de stand van uw kaken
 • behoud van uw gezichtsvormen, met name kin
 • schone mond zonder voedselresten onder het gebit
 • gezonde en droge mondhoeken
 • spreken zonder slissen
 • eten en praten zonder zorgen
 • zorgeloos en breeduit lachen

Bedenkt u wel dat een gebitsprothese nooit de functionaliteit benadert van een gezond natuurlijk gebit. Het houvast van de gebitsprothese kan sterk verbeterd worden door de gebistprothese te plaatsen op steg, ook wel klikgebit. De reconstructie die het gezonde natuurlijke gebit het best benadert is een vaste gebitsprothese op implantaten of vaste constructie van kronen en bruggen op implantaten (all on four/six).

 


 

Voldoet uw prothese niet aan deze voorwaarden? Maak dan gauw een afspraak. Als u advies wilt hebben staan we u graag telefonisch te woord.