Hoe verloopt een eerste afspraak?

Het kan handig zijn thuis uw bezoek aan Bogaard Kliniek alvast voor te bereiden. Probeer bijvoorbeeld uw klachten en wensen alvast duidelijk te omschrijven. Zonodig verzamelt u foto’s of plaatjes om uw wensen nog duidelijker kenbaar te maken. Noteer ook uw vragen aan de tandarts – implantoloog of de (behandelend) tandtechnicus, zodat u niet vergeet deze te stellen. Als u wilt kunt u iemand meenemen naar het gesprek met de behandelaar. Twee horen immers meer dan een. Wij luisteren met aandacht om zo samen tot een goed behandelplan te komen voor u.

Niet vergeten

  • Een lijst met de medicijnen die u gebruikt
  • verzekringspasje met naam van de zorgverzekeraar en polisnummer
  • 
Een legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart)

 

Op tijd

Wij proberen altijd op tijd te werken. Toch lukt dit niet altijd en loopt een behandeling soms uit door onvoorziene gebeurtenissen. Is bij uw aankomst op de kliniek bekend dat een behandeling uitloopt, dan zullen wij u hierover informeren.

Het bezoek aan de behandelend tandtechnicus of tandarts – implantoloog
Wanneer u aan de beurt bent, ontvangt de behandelaar u in de behandelkamer. Het eerste consult bestaat meestal uit een gesprek en het onderzoeken van de mond. De behandelaar probeert op basis hiervan de oorzaak van uw klachten vast te stellen. Vervolgens kan gekeken worden welke behandelmogelijkheden er zijn.

Aanvullend onderzoek
Mogelijk beslist de arts dat aanvullend onderzoek nodig is, zoals bijvoorbeeld het maken van een foto. Voor het eerste consult brengen wij geen kosten in rekening. Als aanvullende diagnostiek nodig is om tot een behandelplan te komen, zoals bijvoorbeeld het maken van een röntgenfoto, brengen we dat wel in rekening.
Aanvullend onderzoek, zoals röntgenonderzoek, vindt indien mogelijk plaats op de kliniek. Mocht er een CBCT-scan benodigd zijn, dan vindt dit in het ziekenhuis plaats. De uitslag van een onderzoek in het ziekenhuis is niet direct bekend. U kunt de uitslag op verschillende manieren vernemen: mondeling bij een volgend bezoek aan de tandarts – implantoloog of telefonisch via de specialist. De tandarts – implantoloog bespreekt met u wanneer en op welke manier u de uitslag krijgt.

Verslag naar uw tandarts of huisarts
In het geval u naar ons bent doorverwezen (dit is geen voorwaarde voor behandeling of vergoeding van de behandeling door uw zorgverzekeraar!) door uw tandarts of huisarts, dan zullen we in samenspraak met u een verslag van onze bevindingen op basis van de onderzoeken en/of de behandeling sturen naar uw tandarts of huisarts.