Wat is een All-On-Six?

Als u alle tanden en kiezen – inclusief de wortels – mist, is een vaste constructie van kronen op 6 implantaten de mooiste oplossing. Hiermee benadert u de functionaliteit en de esthetiek van een gezond natuurlijk gebit het best. De reconstructie van uw gebit door middel van de All-On-Six behandeling wordt bereikt door (titanium of zirkonium) schroefjes te implanteren in de kaaklijn. Deze implantaten zullen dan dienen als fundament voor de permanente nieuwe tandboog. Er zijn verschillende opties en de prijzen zijn ook verschillend. Sommige opties kunnen in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering. Voordat de implantaten worden geplaatst kan een bot behandeling nodig zijn. Dat komt omdat na verloop van tijd, door het verlies van tanden en kiezen, onze botten de neiging hebben te verslechteren en resorberen. Bedenk dat ook de mondhygiëne moet zijn als van het gezonde natuurlijke gebit!