Welke tarieven gelden?

Wij hanteren de tarieven zoals vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) voor de tandheelkunde.
U kunt de relevante codes en de bijbehorende tarieven vinden via de link:

https://www.nza.nl/regelgeving/tarieven/vrije-beroepsbeoefenaren/Tarieven-en-prestaties-2016