Voordelen gebitsreconstructies op implantaten

Dit artikel verscheen op 8 februari 2017 in de Volkskrant

 

Je kunt wel stellen dat gebits- reconstructies met behulp van implantaten en kronen het gezonde natuurlijke gebit uitstekend benaderen. Succes op de lange termijn wordt echter mede bepaald door de juiste preventieve maatregelen. “Dankzij de huidige kennis, vaardigheden en techniek zijn gebitsreconstructies met behulp van implantaten steeds gangbaarder”, vertelt Bram Vriens, tandarts-implantoloog werkzaam bij Bogaard Kliniek.

 

Wanneer laten mensen een implantaat plaatsen?
“Je kunt kiezen voor deze mogelijkheid als je tanden en kiezen verliest door bijvoorbeeld een ongeluk, medicijn- gebruik of stomptrauma. Soms zijn oude brugconstructies toe aan vervanging of raken mensen zelfs volledig tandeloos.”

 

Wat zijn de voorwaarden voor succesvolle gebitsreconstructies op implantaten?
“Vooraf moet er duidelijkheid zijn over de anatomische en esthetische risico’s, bijvoorbeeld onvoldoende botvolume. Alleen dan kan een tandarts goede informatie geven over de mogelijke oplossingen, het bijbehorende behandel- traject en de kosten en een realistische verwachting schetsen wat betreft het eindresultaat. De technische uitvoering van het implanteren zelf kan een tandarts vrij snel leren. De toegevoegde waarde van de gespecialiseerde tandarts-implantoloog zit vooral in het vooraf maken van de juiste inschatting van de complexiteit en de keuze voor de passende behandeling. Verder is natuurlijk de kwaliteit van het behandelteam belangrijk. Dat gaat verder dan kennis van de implantologie, prothetiek, tandtechniek en behandel- en hygiëne protocollen. Het is van belang dat de teamleden met plezier samenwerken en oog hebben voor elkaars specialismen. Bovendien moet het team georganiseerd zijn rondom de patiënt. Daarnaast zijn het vertrouwen en de coöperatieve houding van de patiënt belangrijke succesfactoren.”

 

Doet het pijn en wat zijn de risico’s?

“Mijn ervaring is dat patiënten zelden last hebben van napijn. Afhankelijk van het aantal complicerende factoren neemt het risico op complicaties natuurlijk toe. Denk aan de algehele gezondheid, mond- hygiëne, leefwijze, technisch verkeerde constructies waardoor implantaten bijvoorbeeld verkeerd belast worden en de plaats van het implantaat. Ondanks al die risico’s is het slagingspercentage bij implantaten in de bovenkaak 96 procent en voor de onderkaak zelfs 98 procent. Voorwaarde voor een blijvend duurzaam resultaat is dat patiënten goed geïnstrueerd worden over het onderhoud van hun gebit en over het belang van een gezonde leefwijze en periodiek tandartsbezoek. En natuurlijk dat patiënten die adviezen opvolgen.”

 

“Je hebt geen hinder van een verhemelteplaat of hoge kunststofranden en je gaat naar bed en wordt wakker met een compleet gebit”

 

Waarom zou je een volledige brug op implantaten verkiezen boven een kunstgebit?
“Het vastzetten van de kunststof gebitsprothese of een volledige brug van kronen op implantaten – soms in combinatie met botopbouw – biedt veel meer comfort. Deze techniek optimaliseert het kauwvermogen en verbetert de esthetiek. Je hebt geen hinder van een verhemelteplaat of hoge kunststofranden en je gaat naar bed en wordt wakker met een compleet gebit. Opgeteld schept dat hernieuwd zelfvertrouwen.”

 

En wat is het voordeel van een kroon op implantaat?
“Dat is een goeie vraag. Een traditionele brug heeft de naastliggende elementen als pijlers om op te steunen. Die worden daarvoor speciaal afgeslepen, terwijl het gaat om gezonde elementen. Bovendien vermindert het bot op termijn, doordat de natuurlijke wortel verloren is gegaan. Het is voor de contour van het tandvlees en het behoud van de natuurlijke kaaklijn een enorm voordeel om reconstructies op implantaten te maken. Het goede nieuws is dat het eigenlijk bijna altijd mogelijk is.”